XI Gala Logistyki

SOCILAPP

18 czerwca 2020 r. po raz 11 odbyła się Gala Logistyki!

Studenci kierunku Logistyka Wydziału Inżynierii Zarządzania PP po raz kolejny zaprezentowali wyniki swoich prac w semestrze letnim w ramach przedmiotu Projektowanie Procesów Logistycznych, realizowanych w wielkopolskich przedsiębiorstwach: DB Schenker, Terravita, Kuvert Polska, CEDC International, Volkswagen Poznań, ROLMUS P.P.H.U.T., Zaparoh, P.P.H. Polkork, Labo Print, Atres Intralogistics.

XI Gala logistyki odbyła się w formie zdalnej i była transmitowana prosto ze studia w Poznańskim Centrum Superkomupterowo-Sieciowym.

Zwycięzcy XI Gali Logistyki:
1 miejsce – FutureLog (Terravita) oraz Yard (DB Schenker)
2 miejsce – Improvers (Atres)
3 miejsce – Stelpur (Volkswagen)