XI Gala Logistyki

SOCILAPP

18 czerwca 2020 r. po raz 11 odbyła się Gala Logistyki!

XI Gala logistyki odbyła się w formie zdalnej i była transmitowana prosto ze studia w Poznańskim Centrum Superkomupterowo-Sieciowym.

https://www.youtube.com/watch?v=NyKnj7EZ8Qs

Studenci kierunku Logistyka Wydziału Inżynierii Zarządzania PP po raz kolejny zaprezentowali wyniki swoich prac w semestrze letnim w ramach przedmiotu Projektowanie Procesów Logistycznych, realizowanych w wielkopolskich przedsiębiorstwach.

Zespół studenckiFirmaTemat projektu
GalloKuvert PolskaOptymalizacja produkcji na podstawie
zjawiska wąskiego gardła i dróg transportowych
FutureLogTerravitaOptymalizacja procesu przepakowywania czekolad dla Narodowego Centrum Krwiodawstwa
ImproversAtres IntralogisticsZdefiniowanie oraz opracowanie animacji ruchu operatora związanego
z operowaniem pojemnikami oraz sterowaniem pociągiem logistycznym
StelpurVWOgraniczenie ilości operatorów wózków widłowych z zachowaniem obsłużenia wszystkich lokalizacji w Odlewni Volkswagen Poznań
MaverickPolkorkOptymalizacja
w procesach magazynowych oraz
w produkcji wielostanowiskowej
RadegaLaboPrintBufory na magazynach przyprodukcyjnych
YardDB SchenkerAnaliza i optymalizacja procesów zachodzących na placu manewrowym
AlternateZaparohSymulacja procesu produkcji produktu najbardziej rotującego firmy Zaparoh
LockSmithsRolmusReorganizacja przestrzeni na hali produkcyjnej w
przedsiębiorstwie Rolmus
LogicoreCEDC Usprawnienie działania procesu kompletacji zamówień

Zwycięzcy XI Gali Logistyki:
1 miejsce – FutureLog (Terravita) oraz Yard (DB Schenker)
2 miejsce – Improvers (Atres)
3 miejsce – Stelpur (Volkswagen)